Persberichten

CBR verdedigt beleid voor sluiting theorie-examencentra

Het CBR is het oneens met de bezwaren die brancheorganisatie Bovag Rijscholen heeft geuit tegen de geplande sluiting van diverse CBR-theorie-examencentra. Het aantal centra wordt teruggebracht van 30 naar 20. Het CBR benadrukt nogmaals dat dit weinig gevolgen zal hebben voor zowel de kandidaten als de rijscholen. De gemiddelde reistijd stijgt met ruim 10 procent. "Maar zowel nu als na de implementatie van het locatiebeleid voldoet het CBR voor ruim 99 procent aan de norm van bereikbaarheid binnen 60 autominuten", meldt het bureau. Door de sluiting van tien van de dertig theorie-examencentra worden de locaties bereikbaar met een gemiddelde reistijd van 22 autominuten in plaats van de huidige 20, zegt het CBR. De reistijd per openbaar vervoer zou met 13 procent stijgen; van 53 naar 60 minuten. Het bureau reageert hiermee op een brief die Bovag Rijscholen eind 2013 aan het CBR stuurde. Hierin uitte de branchevereniging haar ongenoegen over de sluiting van de theorie-examencentra en de mogelijke gevolgen ervan.

Reistijden
Bovag gaf aan te vrezen dat langere reistijden en hogere vervoerskosten jongeren zullen afschrikken. Ook de voorgenomen verplaatsing van de CCV theorie-examens op locatie naar de CBR-centra werd door de branchevereniging niet positief ontvangen. Investeringen door rijscholen hebben een bepaalde terugverdientijd nodig. Door het weghalen van de theorie-examens lijden de rijscholen schade, vindt Bovag. Het CBR zegt echter als norm te hanteren dat haar theorie-examencentra binnen 60 autominuten bereikbaar moeten zijn. "Zowel nú als na de implementatie van het locatiebeleid voldoet het CBR voor ruim 99 procent aan deze norm. En uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de theorie-examenkandidaten de norm van 60 autominuten acceptabel vindt."

Kandidaten
"Ruim 65 procent van alle theorie-examenkandidaten reist met de auto naar het examencentrum. Voor minder dan 1 procent van de kandidaten zal de reistijd iets meer dan 60 autominuten bedragen", zo laat het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen weten. "Hierbij willen we aantekenen dat veruit het merendeel van de kandidaten slechts één tot twee keer in hun leven naar een theorie-examencentrum reist." Zowel de reistijd als de reiskosten zullen volgens het CBR in de nieuwe situatie dus te overzien zijn. De consequenties van het voorgenomen locatiebeleid zijn voor kandidaten dus aanvaardbaar, zo wordt in de brief aangegeven. "De toename van de reistijd en -kosten is te overzien", aldus het CBR.

CCV
De andere bezwaren van Bovag betreffen de verplaatsing van de CCV theorie-examens op locatie van de rijscholen naar locaties van het CBR. Nu wordt het theorie-examen RV1 en V2C vaak gekoppeld aan een les- of examen-trainingsdag. Volgens Bovag zou een lange reistijd ervoor zorgen dat kandidaten nog eens twee dagen extra vrij moeten nemen. Dat zou leiden tot minder kandidaten. Dit argument wordt door het CBR verworpen. "Uit analyse van onze eigen productiegegevens blijkt dat het aantal opleiders dat op hun eigen locatie theorie-examens laat afnemen, relatief klein is. Van de 230 opleiders die CDE-examens afnemen, zijn er in 2013 slechts 3 opleiders die uitsluitend op hun eigen locatie theorie-examens afnemen. Een relatief gering aantal van 33 opleiders neemt theorie-examens af op de eigen locatie én op de examenlocatie van het CBR. De overige 194 opleiders nemen het theorie-examen uitsluitend af op de CBR-examenlocaties."

Investering
Het CBR zegt ook niet te verwachten dat CCV-kandidaten aanvullende verlofdagen op zullen moeten nemen. Dit omdat volgens het CBR momenteel slechts een klein deel van de kandidaten (18%) twee of drie examens op één dag aflegt op de locatie van het opleidingsinstituut. "En de reistijd wordt niet alleen bepaald door de locatie van het opleidingsinstituut, maar ook door de locatie van de werkgever en de woonplaats van de kandidaat", aldus het CBR. Ook de investeringen die opleiders gedaan hebben in lokalen en parkeerplaatsen, is voor het CBR geen reden om van de plannen af te zien. De voorwaarden die gelden om theorie-examens op opleidingslocaties af te kunnen nemen, overschrijden niet de eisen die aan een reguliere opleidingslocatie worden gesteld, zo is de gedachte. "Denk aan een lokaal, een tafel voor de toezichthouder, een nooduitgang enzovoorts. Ons inziens zijn de investeringen van de opleidingsinstituten vooral gericht geweest op het kunnen verzorgen van klassikaal onderwijs."

Theorielokalen
"Dat de leslokalen daarmee ook geschikt zijn voor het afnemen van schriftelijke theorie-examens kan geleid hebben tot een betere bezetting van de ruimte. Maar is in onze ogen zeker niet het primaire gevolg van de gedane investering", zo gaat het CBR verder. "En de huidige theorie-examens van het CBR worden overgezet naar computer based examens. Dit vereist een geheel andere infrastructuur voor zowel hardware als software en keuzes voor kostenefficiëntie en fraudepreventie."
Het afnemen van de nieuwe examens op de locaties van opleidingsinstituten is daarom volgens het CBR geen haalbaar alternatief. Landelijk wordt er één moment vastgesteld, waarna opleiders niet meer zelf examens mogen afnemen. Dat moet ongewenste concurrentievervalsing worden uitgesloten.

Openingstijden
Het CBR zegt momenteel wel verschillende mogelijkheden te bekijken om de dienstverlening te verbeteren. "We vinden het belangrijk dat de dienstverlening minimaal op het huidige niveau blijft of verbetert. Dit kan betekenen dat er ook op zaterdag examen kan worden gedaan. En we kijken serieus naar de mogelijkheid om de avondopenstellingen te verruimen", zo laat het CBR weten. Nu wordt alleen van die mogelijkheid gebruik gemaakt als de reserveringstermijn langer dan vier weken dreigt te worden. "Maar omdat verruiming van de openingstijden ook kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor beveiliging, moeten we dit eerst goed onderzoeken", aldus het CBR.
Eind oktober maakte het CBR bekend tien van de dertig theorie-examencentra te zullen sluiten. Alle examecentra moeten voor het einde van 2014 grote veranderingen ondergaan, omdat de nieuwe theorie-examens via ITEC worden afgenomen. Een derde van de locaties gaat dicht om de totale verbouwingskosten te drukken. Er wordt 7 miljoen euro in de nieuwe lokalen en systemen voor het theorie-examen geïnvesteerd. De eerste vier theoriezalen worden in de zomer opnieuw ingericht. De overige 16 zijn naar verwachting eind van dit jaar gereed.

CBR logo foto wordpress

Bron: CBR  

Tekst: Roosmarijn Dierick

Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal


* Verplichte Velden