Persberichten

Standpunt FEBIAC over proefproject Rekeningrijden in België

Het proefproject rond rekeningrijden dat in België wordt opgestart, lokt hevige en duidelijke reacties uit. De Belg wil niet nóg meer betalen voor zijn mobiliteit. FEBIAC , de Belgische Automobiel- en
Tweewielerfederatie, dat in oktober vorig jaar nog een rapport uitbracht over een slimme fiscaliteit voor een betere mobiliteit, is het hiermee volkomen eens: met jaarlijks 15 miljard aan fiscale inkomsten, geeft de weggebruiker veel méér aan vadertje staat dan hij of zij daarvoor terugkrijgt. Slechts 1 miljard aan inkomsten wordt gebruikt voor onderhoud en verbetering van de weginfrastructuur; terwijl 5 miljard naar het openbaar vervoer gaat. Nochtans gaat 90% van alle verkeer via de weg... De conclusie is duidelijk: ondanks de torenhoge inkomsten uit allerlei mobiliteitsbelastingen groeit de vraag naar mobiliteit van personen goederen nog verder, dikken de files jaar na jaar aan, blijft onze infrastructuur ondermaats en laat de kwaliteit en de efficiëntie van het openbaar vervoer sterk te wensen over. Dat moet en dat kan anders!

Anders betalen
FEBIAC pleit al jaren voor de verschuiving van de belasting op het bezit van een voertuig naar het gebruik ervan. Dit kan het best via een systeem van intelligente kilometerheffing. Dat is onze overtuiging en toekomstvisie. Maar niet als bijkomende belasting, wel ter vervanging van de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse rijtaks én een deel van de accijnzen op brandstof. Dit alles in een volstrekt budgettair neutrale context: de staat mag de doorsnee automobilist, motorrijder of truckchauffeur niet nog meer gaan belasten dan vandaag al het geval is. Als automobilist ga je met de kilometerheffing gemiddeld niet méér betalen dan vandaag, je gaat anders betalen. Maar, wie bewust de keuze maakt om minder te rijden of wie piekmomenten zoveel mogelijk vermijdt, die kan bovendien besparen op zijn mobiliteitsbudget.

Sociale en milieucompensaties
Natuurlijk kan niet iedereen de auto tijdens de piekuren aan de kant laten of de drukke – en dus duurdere - verkeersknopen vermijden. Wie uit werken gaat en de auto nodig heeft voor die verplaatsing, moet kunnen profiteren van transportcheques betaald door de werkgever. Wij pleiten trouwens voor een maximale aftrekbaarheid van professionele transportkosten. Ook wie het niet breed heeft, moet kunnen rekenen op een tussenkomst in de vorm van een mobiliteitsbudget of mobiliteitscheques. En waar er geen verkeersproblemen of files zijn, hoeft ook geen (of slechts een minimaal) kilometertarief te worden ingevoerd. Anderzijds moeten de veelrijders die wat meer gaan betalen dan vandaag, daar ook wat voor terugkrijgen: een betere infrastructuur én minder files. En de mogelijkheid om vaker een beroep te kunnen doen op goede en performante alternatieven. Dat lijkt ons een faire deal.

Kilometerheffing is slechts een schakel in een hele mobiliteitsketen
Maar rekeningrijden, dat vaak wordt voorgesteld als de enige oplossing, is op zichzelf niet voldoende. Thuiswerken moet aangemoedigd en fiscaal aantrekkelijk worden voor werkgever en werknemer. Tweewielers (gemotoriseerd of niet) en schone voertuigen zoals elektrische en hybride auto's, verdienen een fiscaal steuntje in de rug en lagere kilometertarieven. Maar vooral: er moet werk gemaakt worden van echt kwaliteitsvolle alternatieven. Niet alleen in de vorm van een beter openbaar vervoer in congestiegebieden, maar ook via voldoende aanmoedigingsparkings (Park & Ride) aan de stadsrand die naadloos aansluiten op hoogfrequent bus-, tram- of metrovervoer, of op fiets- en autodeelsystemen.

Feiten en cijfers
FEBIAC heeft in een recent onderzoek berekend wat deze nieuwe autofiscaliteit (met inbegrip van rekeningrijden) zou kunnen opleveren aan kosten en baten. De conclusies zijn duidelijk:
- De Belg betaalt gemiddeld niet méér voor zijn mobiliteit dan vandaag
- De maatschappelijke kost van de files daalt met 700 miljoen of 12% (6,6% minder
congestiekost en 5,4% minder milieukost)
- We staan per jaar 3 dagen minder lang in de file (28km minder file per dag)
- De CO2-uitstoot van het verkeer daalt met 1,4 miljoen ton per jaar
- De kwaliteit van de wegeninfrastructuur, inclusief parkeervoorzieningen, gaat er sterk op vooruit
- Openbaar vervoer wordt ingezet daar waar het nodig en performant is
- Mobiliteitscheques ondersteunen de sociaal zwakkeren en stimuleren de mobiliteitsvraag, eerder dan het aanbod aan openbaar vervoer

De volledige berekening van de kosten en baten van een nieuwe autofiscaliteit kunt u hier nalezen: http://www.febiac.be

Conclusie: een faire deal
Mobiliteit is bepalend voor onze economie en ons welzijn, en zonder gedragsverandering van de mobiele Belg is een wezenlijke vooruitgang uitgesloten. Anderzijds is FEBIAC overtuigd dat de Belg vandaag meer dan genoeg betaalt voor de middelmatige mobiliteit die hij 'geniet'. De Belg betaalt zelfs veel meer dan wat hij ervoor terugkrijgt. Die middelen zijn bovendien niet goed besteed: de files blijven groeien.

Daarom vraagt FEBIAC een hervorming van de autofiscaliteit: niet het bezit maar wel het gebruik van een voertuig moet belast worden. Zonder dat dit gemiddeld duurder wordt, en mét de garantie dat zowel de mobiliteit verbetert, de milieu-impact daalt, het stedelijk openbaar vervoer toegankelijker en performanter wordt en de gebruiker meer en betere alternatieven voor de auto krijgt. Een slimme kilometerheffing is één van de manieren om tot deze nieuwe, betere mobiliteit te komen. Maar kilometerheffing mag onder geen beding een nieuwe, extra belasting worden op de mobiliteit die wij allen zo hard nodig hebben.

febiac.011

Bron: FEBIAC België


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal


* Verplichte Velden