Persberichten

Plan verhoging brandstofaccijns

BOVAG heeft met verbijstering kennis genomen van het plan van een denktank onder leiding van voormalig PvdA-politica Corbey om de accijnzen op benzine en reguliere diesel verder te verhogen om zo de accijnzen op biobrandstoffen te kunnen verlagen. Het zal uitdraaien op een ordinaire lastenverhoging.

Omdat biobrandstoffen maar mondjesmaat beschikbaar zijn, evenals de auto's waarin ze gebruikt kunnen worden, is het voor het overgrote deel van de automobilisten niet mogelijk om binnen afzienbare tijd over te stappen op biobrandstof. En daarmee is dit plan niets anders dan een lastenverhoging. Met alle gevolgen van dien voor de koopkracht. Maar ook voor de schatkist en de pomphouders in de grensstreek zijn de gevolgen desastreus.

1,2 miljard over de grens
Nu al mist de schatkist jaarlijks circa 1,2 miljard aan btw en accijns omdat Nederlanders in groten getale over de grens tanken. Die brandstofvlucht en het bijbehorende belastinglek naar Duitsland en België zullen alleen maar groter worden, want de verhogingen uit het plan komen bovenop de voorgenomen brandstofaccijnsverhogingen per 1 januari. BOVAG-directeur Koos Burgman: "Dat betekent het einde van vele honderden tankstations en bijbehorend verlies van werkgelegenheid nabij de grens. En het betekent daarnaast een fors gat in de overheidsinkomsten, niet alleen vanwege het brandstofaccijnslek, maar ook omdat de schatkist btw en accijns mist vanwege de tabak, alcohol en andere boodschappen die mensen in dezelfde beweging over de grens halen. Het wordt met de dag lucratiever om over de grens te shoppen. Dat groeiende gat in de overheidsinkomsten moet dan weer gedicht worden met extra bezuinigen. En dat kan de BV Nederland er nu echt niet bij hebben. Dit is een plan van iemand die het zicht op de werkelijkheid is verloren. Het is bizar om nu te pleiten voor accijnsverhogingen. Weliswaar onder het mom van het stimuleren van biobrandstoffen, maar dat heeft in de praktijk niet of nauwelijks effect, omdat de meeste automobilisten eenvoudigweg geen keus hebben. En dan is het dus een ordinaire lastenverzwaring. Naast particulieren zullen ook de transporteurs massaal over de grens gaan tanken en dan is echt het hek van de dam."

Duurzaam?
Daar komt bij dat de duurzaamheid van de huidige generatie biobrandstoffen momenteel ter discussie staat. Pas als er duidelijkheid en overeenstemming is over die duurzaamheidsprestatie èn over de beschikbaarheid van de tweede generatie duurzame biobrandstoffen, kun je gaan nadenken over verder stimuleren daarvan. Momenteel wordt bij reguliere benzine zo'n 5 procent biobrandstof bijgemengd. En dat zal de komende jaren geleidelijk oplopen naar 10 procent. Daar kunnen we het wat BOVAG betreft wel bij laten voorlopig. Burgman: "Ik roep staatssecretaris Mansveld op om dit plan niet serieus te nemen en heel snel van tafel te vegen. Ze is van harte uitgenodigd om met eigen ogen de nu al schrijnende taferelen in de grensstreek te komen aanschouwen. Met haar collega-bewindspersoon Weekers bespreken we momenteel de gevolgen voor de schatkist van de voorgenomen accijnsverhogingen per 1 januari."

Motorcyclist-fueling foto leatherup.com

Foto: leatherup.com
Bron: BOVAG


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal


* Verplichte Velden