• Home
  • Motorsport
  • Europese wetgeving geeft verzekering motorsport uitzonderingspositie
Europese wetgeving geeft verzekering motorsport uitzonderingspositie

Europese wetgeving geeft verzekering motorsport uitzonderingspositie

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad zijn het er over eens dat motorsport een andere verzekering vereist dan motorrijden op de weg, aldus de wereldwijde motorsportbond FIM. Dit maakt een einde aan jarenlange onzekerheid over de minimumverzekeringsvereisten die de sport onpraktisch of te duur hadden kunnen maken, als gevolg van het Vnuk-arrest, waarin bepaald werd dat ook voertuigen op afgesloten terrein volledig verzekerd moesten zijn. Al in 2019 werd duidelijk dat gemotoriseerde sporten uitgesloten zouden worden van de regeling, maar nu is dit dus juridisch ook dichtgetimmerd, aldus de FIM, al moet het allemaal nog wel geformaliseerd worden. 

Via een procedure die bekend staat als een trialoog, zijn de onderdelen van de Europese Unie overeengekomen dat nieuwe wijzigingen in de bestaande wetten op de motorrijtuigenverzekering specifiek motorsportactiviteiten moeten uitsluiten. Deze vrijstelling is wel afhankelijk van een alternatieve verzekering, die specifiek is afgestemd op de autosport. Deze verzekering is momenteel volgens de FIM echter al gemeengoed in de motorsport, voor de sporters zelf is dat meestal verwerkt in de beruchte kosten van 'licenties'. 

Er moeten nog enkele formaliteiten worden vervuld voordat de wetgeving op EU-niveau als wet wordt aangenomen, wat tegen eind 2021 nog wel daadwerkelijk moet gaan gebeuren. Hierna zullen de EU-lidstaten verplicht zijn om de wetgeving tegen eind 2023 in hun nationale wetgeving op te nemen. Veel lidstaten hebben echter soortgelijke wetten, dus dit kan al zijn gebeurd of vereist slechts kleine wijzigingen in de formulering, aldus de betrokken partijen.

De oorspronkelijke problemen dateren uit 2014, toen een aanrijding met een tractor van ene Damijan Vnuk leidde tot een wijziging in de interpretatie van de EU-wetgeving inzake motorrijtuigenverzekering. Daarvoor werd in de meeste landen nog aangenomen dat de EU-autoverzekeringswetgeving alleen betrekking had op voertuigen op de openbare weg rijden, of in openbare plaatsen zoals parkeergarages. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde toen echter dat voor elk gebruik van voertuigen op alle plaatsen (inclusief voertuigen op een circuit, crossbaan of welke motorsportlocatie dan ook) een minimum motorrijtuigenverzekering vereist is. 

De sportbonden FIM en FIa hebben samen met de auto- en motormerken gelobbyd om de wetgeving te wijzigen om motorsport specifiek vrij te stellen. Motorsport heeft immers altijd al een complexe set van verzekeringen die deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers beschermen. Als de bestaande wetgeving niet zou veranderen, zouden individuele coureurs individueel verzekerd moeten zijn, wat de kosten en complexiteit zou hebben verhoogd zonder noodzakelijkerwijs de resultaten voor de betrokkenen te verbeteren. Dit zou dan, met verwachte verzekeringspremies van enkele duizenden euro's per rijder, de kosten van deelname aan motorsport, veel te duur hebben gemaakt. 


Share

Laatste Nieuws

Please enable the javascript to submit this form