Overzicht verkeersboetes voor motorrijders in 2020

Door de Rijksoverheid is de geplande verhoging van verkeersboetes voor 2020 bekend gemaakt, die een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,7 procent ten opzichte van 2018/2019 krijgen, zo blijkt uit een voorstel naar de Tweede Kamer. Hierdoor wijzigen de boetbedragen voor een groot aantal verkeersovertredingen uit de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) die "transigabel" zijn, oftewel de overtredingen die met een directe boete ("schikking") kunnen worden afgedaan. Overigens is er hier nog sprake van een zogenaamd ontwerpbesluit, maar de kans is minimaal dat hierin nog wat verandert. Nieuwsmotor selecteerde de belangrijkste overtredingen die relevant zijn voor motorrijders. Daarnaast vindt u onderaan deze pagina een overzicht met alle snelheidsboetes zoals die in 2020 gaan gelden. Alle bedragen zijn zonder 9 euro administratiekosten, die overigens niet stijgen. 

De overheid noemt de aanpassing van de een inflatiecorrectie van 2,7 procent. Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid hierover in de begeleidende brief: “Het ontwerpbesluit wijzigt onder meer de bijlage bij de Wahv en strekt primair tot het vastleggen van de jaarlijkse inflatiecorrectie van de tarieven van de verkeersboetes met 2,7%. Dit percentage is gebaseerd op de wijziging van de consumentenprijsindex (bron: Centraal Bureau voor Statistiek, prijsindex «alle bestedingen») in de periode van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2020". 

Overzicht boetebedragen motorrijders 2020

 • Door rood rijden – 240 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390 euro
 • Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden – 240 euro
 • Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd – 140 euro
 • Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval – 140 euro
 • Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval – 240 euro
 • Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan – 240 euro
 • Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven – 390 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro
 • Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 240 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro
 • Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro
 • Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro
 • Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro
 • Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95 euro
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro
 • Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro
 • Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt – 140 euro / op een fietsstrook – 95 euro / op de rijbaan langs een fietsstrook – 95 euro / op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 95 euro / in een tunnel – 95 euro
 • Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom – 95 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom – 140 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag – 140 euro
 • Het hinderen van tegenliggers door groot licht – 140 euro
 • Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom – 95 euro
 • Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom – 140 euro
 • Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht – 140 euro
 • Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
 • Als bestuurder, passagier van een motorfiets dan wel driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie geen goedpassende helm dragen, die middels een sluiting op deugdelijke wijze is bevestigd en is voorzien van een goedkeuringsmerk - 140 euro
 • Als bestuurder van een motorfiets een weg gebruiken in strijd met bord C11 (geslotenverklaring motorfiets) - 95 euro
 • Met een motorfiets met onberemde zijspanwagen een aanhangwagen voortbewegen - 240 euro

Overzicht boetebedragen snelheidsovertredingen voor motorrijders 

A: Binnen de bebouwde kom
B: 30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom
C: Buiten de bebouwde kom
D: Werkzaamheden buiten de bebouwde kom
E: Snelweg
F: Snelweg werkzaamheden

Overschrijding (km/u)

A B C D E F
1 km/u
2 km/u
3 km/u
4 km/u € 28 € 47 € 25 € 38 € 25 € 33
5 km/u € 35 € 56 € 32 € 46 € 30 € 40
6 km/u € 43 € 65 € 38 € 55 € 37 € 50
7 km/u € 49 € 76 € 45 € 64 € 44 € 60
8 km/u € 56 € 87 € 51 € 74 € 50 € 69
9 km/u € 64 € 98 € 60 € 81 € 57 € 79
10 km/u € 72 € 108 € 68 € 91 € 64 € 88
11 km/u € 98 € 137 € 92 € 116 € 88 € 113
12 km/u € 107 € 148 € 102 € 128 € 96 € 124
13 km/u € 118 € 161 € 112 € 140 € 103 € 134
14 km/u € 127 € 174 € 121 € 151 € 112 € 145
15 km/u € 137 € 188 € 131 € 162 € 121 € 155
16 km/u € 147 € 201 € 140 € 176 € 131 € 168
17 km/u € 158 € 215 € 150 € 190 € 141 € 181
18 km/u € 170 € 230 € 160 € 203 € 152 € 194
19 km/u € 181 € 245 € 173 € 216 € 162 € 207
20 km/u € 194 € 260 € 185 € 230 € 174 € 221
21 km/u € 207 € 277 € 196 € 245 € 186 € 235
22 km/u € 221 € 294 € 209 € 260 € 196 € 248
23 km/u € 235 € 310 € 221 € 276 € 209 € 263
24 km/u € 247 € 328 € 235 € 290 € 221 € 277
25 km/u € 263 € 347 € 248 € 308 € 232 € 295
26 km/u € 277 € 367 € 263 € 325 € 245 € 310
27 km/u € 295 € 387 € 276 € 340 € 257 € 326
28 km/u € 309 € 405 € 290 € 359 € 267 € 343
29 km/u € 325 € 423 € 308 € 377 € 282 € 359
30 km/u € 340 € 324 € 394 € 297 € 377
31 km/u € 311
32 km/u € 326
33 km/u € 340
34 km/u € 357
35 km/u € 372
36 km/u € 388
37 km/u € 404
38 km/u € 420
39 km/u € 431

Verkeersboetes motorrijden 2020 foto OM


Share

Laatste Nieuws

Please enable the javascript to submit this form