Het Openbaar Ministerie van Verkeer heeft bekend gemaakt dat de mottoborden met een waarschuwing voor snelheidscontrole gaan verdwijnen. De borden die een trajectcontrole aankondigen blijven wel staan. Daar wordt 24/7 gehandhaafd en wordt als extra service aangekondigd waar de controle begint.

In het verleden zijn in opdracht van het OM zogenaamde mottoborden geplaatst langs wegen waar extra werd gehandhaafd op snelheid. De locaties zijn destijds in samenspraak met de wegbeheerder en de politie bepaald. Het bestand aan borden is sindsdien vrij statisch geweest, ondanks het feit dat veel wegen nadien anders zijn ingericht, waardoor extra controles overbodig werden. Er is daarom niet altijd meer een relatie tussen wegen waarop de borden staan en waar extra wordt gecontroleerd. In overleg met de wegbeheerders is daarom gekeken welke van deze borden nog actueel zijn. Daarbij heeft het OM het aanbod gedaan om de borden over te dragen aan de wegbeheerder, die beter op de hoogte is van de actuele situatie van de weg en de toegevoegde waarde van zo’n bord beter kan bepalen. Het OM heeft daarmee niet langer het beheer en onderhoud van die borden.

Wegbeheerders hebben in 2014 het aanbod gekregen om de borden over te nemen. Van de 1157 borden worden 207 borden overgenomen, de rest wordt op dit moment verwijderd. De borden die trajectcontrole aankondigen blijven wel staan. Rijkswaterstaat neemt geen mottoborden over, dus al deze borden langs de snelwegen verdwijnen. Een beperkt aantal gemeenten (onder andere Maastricht, Den Bosch, Rotterdam, Zwolle en Almelo) verspreid door het land neemt de borden (deels) over.

motto bord

Bron: Openbaar Ministerie Verkeer