Invoering nieuwe verkeersborden uitgesteld

De invoering van een aantal nieuwe verkeersborden is uitgesteld tot 1 juli 2015. De oorspronkelijke datum van 1 januari werd niet gehaald, vermoedelijk omdat  het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) niet snel genoeg aangepast kon worden. De nieuwe borden zijn vooral gericht op het aanwijzen van doelgroepstroken en -rijbanen, uitwijkplaatsen en passeervakken voor landbouwvoertuigen. De per  1 januari 2015 nieuw ingevoerde verkeersregels gaan wel gewoon door, een overzicht van de nieuwe regelgeving vindt u hier: Verkeersregels 2015: Wat gaat er veranderen?

2015 verkeersborden nieuw


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Please enable the javascript to submit this form