Meer fatale motorongevallen in België

Terwijl het aantal verkeersdoden in Belgïe in 2013 een lichte daling heeft laten zien van 6,5% ten opzichte van 2012, steeg het aantal motorrijders betrokken bij een dodelijk ongeval juist met een krappe 2% van 84 naar 91 personen. In totaal stierven vorig jaar 628 mensen in het verkeer, terwijl dat het jaar daarvoor nog 672 was. Het aandeel motorrijders daarvan is respectievelijk 12,5% en 14,4%. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stelt dat het aantal ongevallen met letsel in België nog nooit zo laag is geweest als in 2013. Het totale aantal verkeersgewonden daalde van 56.451 in 2012 naar 53.184 vorig jaar, waarvan respectievelijk 3.114 (5,5%) en 2.823 (5,3%) motorrijders. Viel het aantal motordoden in 2012 voor de meerderheid (57,1%) in Wallonië te betreuren, in 2013 lag het zwaartepunt in Vlaanderen, waar 54 dodelijke slachtoffer vielen (59.3%).

De Nederlandse cijfers aangaande verkeersdoden worden ieder jaar in april gepubliceerd door de stichting wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilgheid (SWOV) en het CBS. In totaal vielen in Nederland in 2012 650 verkeersdoden, waarvan 54 motorrijders (8,3%). Het aantal verongelukte verkeersslachtoffers in Nederland daalt al sinds het begin van de zeventiger jaren, waarbij het percentage motordoden sinds 2004 niet meer boven de 10% is gekomen.

 bivv

Bronnen: demotorsite.be, BIVV, CBS


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal


* Verplichte Velden