Onjuiste A2-motorrijbewijswetgeving door vertaalfout

In een brief aan Minister van Infrastructuur & Milieu Schultz meldt de RAI afdeling GT (de belangenvereniging van motorimporteurs) dat er door een verkeerde vertaling een fout is geslopen in de nieuwe Nederlandse rijbewijswetgeving, die een gevolg is van nieuwe Europese derde Rijbewijsrichtlijn. Door de vertaalfout is Nederland het enige land in Europa waar toekomstige motorrijders niet direct het A2 motorrijbewijs mogen halen als ze ouder dan 20 jaar zijn, maar eerst alsnog twee jaar het A1-rijbewijs moeten hebben. Uit de originele (Engelstalige) documenten blijkt dat dit niet de intentie van de wet is geweest. De RAI verzoekt de minister in de al op 31 oktober 2012 verzonden brief de vertaalfout te corrigeren maar tot op heden is hier nog niet op gereageerd. 

Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs:
Article 7.1.c (Engels)
Driving licences shall be issued only to those applicants - who have, as regards category A2 or category A, on the condition of having acquired a minimum of 2 years' experience on a motorcycle in category A1 or in category A2 respectively, passed a test of skills and behaviour only, or completed a training pursuant to Annex VI

Artikel 7.1.c (Nederlands)
De afgifte van het rijbewijs is aan de volgende voorwaarden onderworpen - De aanvrager is, wat betreft categorie A2 of categorie A, na minimaal 2 jaar rijervaring te hebben opgedaan op een motorrijwiel van respectievelijk categorie A1 of categorie A2, uitsluitend geslaagd voor een examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag, of heeft een opleiding voltooid overeenkomstig bijlage VI. 

De foutieve vertaling toont nog maar eens aan dat de betrokken partijen rondom de invoering van de Derde Rijbewijsrichtlijn weinig actief zijn geweest. Alle vormen van lobbyen in Den Haag bleken geen enkel resultaat opgeleverd te hebben, toen de nieuwe wetgeving als hamerstuk werd doorgevoerd. Iets waarbij CDA-kamerlid Sander de Rouwe zelfs te laat bemerkte dat het wetsvoorstel al aangenomen was toen hij alsnog wijzigingen in wilde voeren. Gevolg van de ongewijzigde invoering van de nieuwe regels is dat Nederland nu wel alle strengere rijbewijsregels aangenomen heeft, waardoor de instroom van jonge motorrijders uiterst gecompliceerd is geworden. Tegelijkertijd is er geen enkel gebruik maakt van de mogelijkheid voor vrijere regels rondom het gebruik van lichte motorfietsen met een autorijbewijs, in de ons omringende landen een uiterst succesvolle oplossing van het mobiliteitsvraagstuk en een enorme boost van de motormarkt.

Relevante artikelen: 
Leerlingen motorrijbewijs A2 pas in 2015
Toch duidelijkheid over 3e Rijbewijsrichtlijn

2012_motorrijbewijs_A1_A2_A

Plaats reactie

Beveiligingscode Vernieuwen

  • Pinterest

5746 kaw news show banner 350x300

Ga

Nieuwsmotor 350x100px Nieuwe Collectie SS17