Lidstaten verdeeld over voorstel APK voor motoren

Afgelopen week hadden de ministers van de Europese Unie een verkennend debat over het voorstel om de APK op Europees niveau aan te passen en te harmoniseren. Nadat het Nederlandse kabinet al eerder aangegeven had negatief tegenover onderdelen van het voorstel te staan, blijken nu meer landen moeite te hebben met de lijst van voertuigen die een verplichte APK-keuring moeten ondergaan. Een groot deel van de afgevaardigden trok zelfs de noodzaak tot uitbreiding van de APK naar de L- categorie (gemotoriseerde twee- en driewielers) en lichte aanhangwagens in twijfel.

Namens Nederland wees minister Schultz op de weerstand in de Tweede Kamer tegen de vergaande Brusselse bemoeienis. Volgens de VVD-bewindsvrouw wegen bij veel APK-voorstellen uit Brussel de voordelen voor verkeersveiligheid en milieu niet op tegen de hoge kosten voor burgers en bedrijfsleven. "Zulke extra lasten zijn zeker in deze economisch onzekere tijden moeilijk te rechtvaardigen", zei ze. Volgens haar voedt de Europese Commissie met de voorstellen vooral de Eurosceptici, niet de verkeersveiligheid. De Duitse minister Peter Ramsauer (Verkeer) noemde de voorgestelde jaarlijkse APK voor oudere auto's een typisch voorbeeld van regelzucht. Verder stelden verschillende lidstaten voor om de nieuwe regels niet op te nemen in een verordening, maar in een richtlijn. Dit laatste zou betekenen dat nationale lidstaten meer ruimte hebben voor een eigen specifieke invulling en implementatie van de regels.

De RAI vereniging, belangenbehartiger voor de rijwiel- en automobielindustrie, staat in tegenstelling tot de MAG en FEMA positief tegenover de voorgestelde invoering van APK voor motoren. MAG en FEMA hebben kritiek op het voorstel en noemen het overbodig en nutteloos. De posities die RAI, MAG en FEMA in dit voorstel innemen laten duidelijk de tegengestelde belangen zien tussen de fabrikanten en importeurs enerzijds en die van de consumenten anderzijds.

Het is nog onduidelijk of het voorstel in het verdere besluitvormingstraject op voldoende draagvlak kan rekenen. Hierdoor is het onduidelijk of en in welke mate de regels rondom voertuigkeuringen zullen wijzigen.

Link:
Europa maakt APK-plannen bekend
KNMV: Regering is tegen APK voor motoren
MAG: Motorrijders wijzen Europese APK massaal af
Kabinet tegen, RAI voor APK motoren
KNMV in Brussel: laat lidstaten zelf APK- beleid bepalen

Europese_vlag

Bron: ANP, MAG, RAI

Plaats reactie

Beveiligingscode Vernieuwen

  • Pinterest

5746 kaw news show banner 350x300

Ga

Nieuwsmotor 350x100px Nieuwe Collectie SS17