Meer verkeersdoden in 2011, minder onder motorrijders

Het aantal verkeersdoden is in 2011 is met drie procent toegenomen ten opzichte van 2010, er waren in 2011 in totaal 661 verkeersdoden te betreuren. Onder fietsers nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers sterk toe, terwijl dit onder motorrijders juist scherp daalde. Er vielen in 2011 binnen Nederland 52 dodelijke verkeersslachtoffers onder motorrijders en berijders van motorscooters, in 2010 waren dit er nog 63 en in 2009 zelfs 70. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

130 kilometer per uur

Net als in voorgaande jaren vielen in het algemeen de meeste dodelijke slachtoffers op een gemeentelijke weg. Op rijkswegen is het aantal verkeersdoden afgenomen ten opzichte van 2010. In 2011 viel 12% van het totaal aantal geregistreerde verkeersdoden op rijkswegen. Op wegen van gemeenten, provincies en de waterschappen ging het om respectievelijk 63, 22 en 3% van het totaal aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers. Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur steeg het aantal doden van 162 in 2010 naar 200 in 2011, een toename van 23%. Op wegen waar niet harder dan 15 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal doden van 2 naar 5. Op 120-, 100-, en 80-kilometerwegen nam met aantal dodelijke slachtoffers af met respectievelijk 12, 55 en 5%. Ook het aantal slachtoffers op de 30 km-wegen nam af, van 32 naar 25 in 2011. Op de 60 en 70 km-wegen bleef het aantal dodelijke slachtoffers nagenoeg gelijk. Op de acht trajecten waar sinds vorig jaar 130 km mag worden gereden is vorig jaar één dodelijk verkeersslachtoffer geregistreerd. Het betrof hier een ongeval met een voetganger op de afrit van de snelweg.

Link: Cijfers verkeersdoden Ministerie I & M

Verkeersdoden_2011_motorrijders

Plaats reactie

Beveiligingscode Vernieuwen

  • Pinterest

5746 kaw news show banner 350x300

Ga

Nieuwsmotor 350x100px Nieuwe Collectie SS17