• Home
  • Motorbranche
  • Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona
Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona

Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona

Het Europees Parlement heeft deze week maatregelen aangekondigd waardoor onverkochte motorfietsen met EURO4 homologatie ook in 2021 nog verkocht mogen worden. Door de motorfabrikanten werd via brancheorganisatie ACEM eerder gemeld dat het door de COVID‑19-pandemie moeilijk zou worden om voor 1 januari 2021 alle voertuigen op kenteken geregistreerd te hebben, omdat vooral in het begin van 2020 een flinke achterstand in de nieuwverkopen is ontstaan. Hierdoor zou het onmogelijk worden de zogenaamde restantvoorraden van alle voertuigen met een EURO4 homologatie in categorie L (waaronder motorfietsen vallen) op te ruimen. Gevolg zou zijn dat de motorfabrikanten met grote aantallen onverkoopbare nieuwemotorfietsen konden blijven zitten. 

Het Europees Parlement heeft nu via een spoedprocedure een artikel 44 Bis aan de bestaande Verordening 168/2013 toegevoegd, waarin de periode van verkoop wordt verlengd. Voorbehoud is wel dat de restantvoorraden gelden niet groter zijn dan het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat in voorraad werd opgegeven op 15 maart 2020.  Hieronder de verordening met het besluit. 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Door de COVID‑19-crisis is de toeleveringsketen van kritieke voertuigdelen en onderdelen voor voertuigen van categorie L verstoord en is de vraag naar die voertuigen aanzienlijk gedaald. Dit heeft geleid tot significante vertragingen voor fabrikanten bij het verkopen van hun voorraden van Euro 4-voertuigen die, overeenkomstig bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2), moeten zijn geregistreerd vóór de toepassing van milieustap Euro 5 op 1 januari 2021. Op grond van de voorschriften inzake restantvoorraden van Verordening (EU) nr. 168/2013 mogen fabrikanten een beperkt deel van een voorraad van de voertuigen van categorie L, die niet of niet langer op de markt mogen worden aangeboden vanwege de inwerkingtreding van nieuwe technische voorschriften volgens welke die voertuigen niet zijn goedgekeurd, niet langer op de markt mogen worden aangeboden, op de markt blijven aanbieden, blijven registreren of in het verkeer blijven brengen.

Gezien de verstoring als gevolg van de COVID‑19-crisis is het duidelijk dat de voorschriften inzake restantvoorraden van voertuigen van Verordening (EU) nr. 168/2013 geen geschikt mechanisme vormen om het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat de fabrikanten nog in voorraad zullen hebben na de toepassing van de milieustap Euro 5. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID‑19-crisis en om een mogelijke verstoring van de markt te voorkomen, moet Verordening (EU) nr. 168/2013 worden gewijzigd teneinde te voorzien in specifieke maatregelen inzake voertuigen uit restantvoorraden in reactie op de COVID‑19-crisis.

Om ervoor te zorgen dat de toepassing van deze specifieke maatregelen voor restantvoorraden beperkt blijft tot voertuigen die in voorraad waren op het moment van de nationale lockdowns, mag het aantal voertuigen waarvoor deze specifieke maatregelen voor restantvoorraden gelden niet groter zijn dan het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat in voorraad was op 15 maart 2020.

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de in 2021 van toepassing zijnde voorschriften inzake restantvoorraden van Verordening nr. 168/2013 in reactie op de COVID-19-crisis te wijzigen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Gezien de urgentie die voortvloeit uit de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de COVID‑19-crisis, blijkt het nodig een uitzondering te maken op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, gehecht aan het VEU, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Verordening (EU) nr. 168/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, deze verordening moet met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

VASTGESTELDE VERORDENING

Artikel 1: Het volgende artikel wordt ingevoegd in hoofdstuk XI van Verordening (EU) nr. 168/2013: Artikel 44 bis:

Verordening (EU) nr. 168/2013, Artikel 44 bis:

Specifieke maatregelen voor voertuigen uit restantvoorraden naar aanleiding van de COVID‑19-pandemie

1. In afwijking van artikel 44, en onder voorbehoud van de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, mogen voertuigen die conform zijn met een voertuigtype waarvan de EU-typegoedkeuring ongeldig worden op 1 januari 2021 ingevolge artikel 37, lid 2, onder a), op de markt worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht als voertuigen uit restantvoorraden tot en met 31 december 2021 .

2. Het aantal voertuigen uit restantvoorraden als bedoeld in lid 1 van dit artikel mag niet groter zijn dan het aantal voertuigen met een EU-typegoedkeuring die ongeldig worden op 1 januari 2021 ingevolge artikel 37, lid 2, onder a), en dat in voorraad was op 15 maart 2020.

3. De fabrikant die wil gebruikmaken van de in lid 1 bedoelde afwijking dient een verzoek in bij de nationale instanties van elke lidstaat waarin de betrokken voertuigen op de markt zullen worden aangeboden, zullen worden geregistreerd of in het verkeer zullen worden gebracht, met vermelding van het aantal voertuigen uit restantvoorraden waarvoor om de in lid 1 bedoelde afwijking wordt verzocht.

De betrokken nationale instantie besluit binnen een maand na de ontvangst van het verzoek of en hoeveel voertuigen uit restantvoorraden op haar grondgebied mogen worden geregistreerd.

4. Op het certificaat van overeenstemming van de voertuigen die uit hoofde van lid 1 in het verkeer zijn gebracht, wordt speciaal vermeld dat deze voertuigen als “2021 - uit restantvoorraad” worden aangemerkt.

5. Uiterlijk op 1 juli 2021 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van het aantal voertuigen waarvoor uit hoofde van dit artikel de status van restantvoorraad is toegekend."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Share


Laatste Nieuws

Motornieuws

Flinke daling motordiefstallen 2021, motorscooters meest gestolen
Flinke daling motordiefstallen 2021, motorscooters meest gestolen
In de eerste helft van 2021 werden er 588 motorrijwielen met een Nederlands kenteken gestolen, een forse daling van 24% in vergelijking met de...
Nieuw: 2021 Ducati Panigale V2 Bayliss
Nieuw: 2021 Ducati Panigale V2 Bayliss
Zojuist heeft Ducati een speciale Bayliss-editie van de Panigale V2 gepresenteerd. Daarmee eert Ducati Bayliss als 'familielid', maar herinnert de ...
Ducati: 2022 Troy Bayliss Special Edition Panigale V4 onderweg
Ducati: 2022 Troy Bayliss Special Edition Panigale V4 onderweg
In een zeer kort bericht kondigt Ducati voor komende donderdag om 16:00 uur de komst van een speciale "21" versie van één van hun modellen aan voor...
Terugroepactie Aprilia Tuono 660 en RS660
Terugroepactie Aprilia Tuono 660 en RS660
Aprilia heeft een recall ingezet op de RS 660 en diens naked variant de Tuono 660. De reden van de terugroepactie is dat de drijfstangen mogelijk k...
Yamaha: 24% minder CO2 uitstoot door producten in 2030
Yamaha: 24% minder CO2 uitstoot door producten in 2030
In een persbericht kondigt Yamaha Motor aan dat in 2050 haar productieprocessen en producten volledig CO2-neutraal zullen zijn, maar heeft voor de ...

Motorsport

Valentino Rossi opent Yellow Park in Tavullia
Valentino Rossi opent Yellow Park in Tavullia
Valentino Rossi en de bedrijven om hem heen, zijn druk bezig met voorbereidingen om in Rossi's woonplaats Tavullia een ​​nieuw 'themapark' te creër...
Komend weekend 2021 WorldSBK Superbikes TT-Circuit Assen: tijdschema en televisie
Komend weekend 2021 WorldSBK Superbikes TT-Circuit Assen: tijdschema en televisie
Komend weekend is het alsnog tijd voor de vijfde ronde van het 2021 WorldSBK Wereldkampioenschap Superbikes op het TT-Circuit van Assen. Bij het ev...
Gemeenteraad neemt besluit Eurocircuit Valkenswaard
Gemeenteraad neemt besluit Eurocircuit Valkenswaard
Op 15 juli heeft de gemeenteraad van Valkenswaard een besluit genomen omtrent de toekomst van Eurocircuit Valkenswaard. Eerder werd al duidelijk da...
Komend weekend: 2021 WK MXGP motorcross in Oss met publiek
Komend weekend: 2021 WK MXGP motorcross in Oss met publiek
Het MXGP wereldkampioenschap motorcross keert dit weekend terug naar Nederland voor de Nederlandse Grand Prix van dit jaar, deze keer in Oss. In de...
Kijkcijfers: minder TV-kijkers Dutch TT Assen MotoGP 2021
Kijkcijfers: minder TV-kijkers Dutch TT Assen MotoGP 2021
Op het hoogtepunt van de Dutch TT in Assen keken er gemiddeld 296.000 mensen naar de MotoGP-race op de NPO en 72.000 naar Eurosport, totaal go...

Motorprijzen

Kymco scooters prijslijst 2021
Kymco scooters prijslijst 2021
Op de 2021 prijslijst van Kymco motorscooters is de line-up grotendeels gelijk aan die van 2020, met daarop ook nu nog een aantal uitlopende Euro4-...
Triumph Motorcycles prijslijst 2021
Triumph Motorcycles prijslijst 2021
Op de 2021 prijslijst van Triumph Motorcycles voor Nederland staan erg veel modellen die vernieuwd zijn om aan de Euro5-homologatie te voldoen. Daa...
Hyosung prijslijst 2021
Hyosung prijslijst 2021
Over de prijslijst van het Chinees/Koreaanse motormerk Hyosung kunnen we kort zijn: daar staan twee betaalbare, lichte cruisermodellen op; de 125 e...
Mash Motors prijslijst 2021
Mash Motors prijslijst 2021
Op de prijslijst van Mash Motorcycles heeft importeur MotoMondo nog een aantal uitlopende Euro4 modellen uit modeljaar 2020 geplaatst, met daarnaas...
Kawasaki motoren prijslijst 2021
Kawasaki motoren prijslijst 2021
Op de 2021 prijslijst van Kawasaki in Nederland staan een aantal nieuwe prijzen voor de Euro5-modellen, met als opvallendste exclusieve nieuwkomer ...

Motorbranche

Harley-Davidson 2021 verkoopcijfers Q2: stijging USA, daling Europa
Harley-Davidson 2021 verkoopcijfers Q2: stijging USA, daling Europa
In het tweede kwartaal van 2021 verkocht Harley-Davidson wereldwijd 65.300 motorfietsen, een stijging van 24% ten opzichte van de verkoopcijfers va...
BMW Motorrad met Marshall speakers in zee
BMW Motorrad met Marshall speakers in zee
Hoe of wat blijft nog wat duister, maar BMW Motorrad laat weten een samenwerking aan te gaan met Marshall Amplification, bekend van de muziekverste...
NOW4 overheidssteun haalde vooral motordealers door corona-pandemie
NOW4 overheidssteun haalde vooral motordealers door corona-pandemie
De vier achtereenvolgende versies van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben ook in de motorbranche een groot aantal bedrijven ...
Yamaha gaat wel naar 2021 EICMA motorshow in Milaan
Yamaha gaat wel naar 2021 EICMA motorshow in Milaan
De jaarlijkse EICMA motorshow in Milaan is wereldwijd het belangrijkste evenement voor de motorbranche, waar alle nieuwe modellen voor het volgende...
Nieuwe eigenaars Yamaha dealer TopMoto Apeldoorn
Nieuwe eigenaars Yamaha dealer TopMoto Apeldoorn
Albert Ensing heeft TopMoto Apeldoorn verkocht aan Annemarie en Dirk Slagman, waarmee de Yamaha Exclusief Dealer na 9 jaar nieuwe eigenaren kr...

Motorvacatures

MotorVacature: Verkoper motoren en motorkleding
MotorVacature: Verkoper motoren en motorkleding
Van de Kuinder Motoren in Hilversum is een familiebedrijf dat 93 jaar bestaat. Sinds begin 2015 zijn wij exclusief Yamaha dealer. Naast de verkoop ...
MotorVacature: Online Marketeer Paid Media
MotorVacature: Online Marketeer Paid Media
At REV'IT!, we have a deep-rooted drive. We want motorcyclists to enjoy their passion to the fullest. To achieve that goal, we try to learn somethi...
MotorVacature: TT Motoren zoekt een motorfietstechnicus
MotorVacature: TT Motoren zoekt een motorfietstechnicus
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een 1e motorfietstechnicus met enige jaren aantoonbare werkervaring. We verwachten van...
MotorVacature: Store Manager Chromeburner
MotorVacature: Store Manager Chromeburner
Heb jij een passie voor een mooie en goed georganiseerde showroom en dat bij een van de meest succesvolle motorkleding specialisten van Nederland? ...
MotorVacature: marketing stagiair KTM
MotorVacature: marketing stagiair KTM
Gedreven door de passie van meer dan 4000 medewerkers is KTM de grootste Europese motorfietsfabrikant met een omzet van meer dan € 1,5 miljard. We ...

Persberichten

GP Products breidt portfolio uit met Remus sportuitlaten
GP Products breidt portfolio uit met Remus sportuitlaten
In 2006 is GP Products gestart met het distribueren van Akrapovič motoruitlaatsystemen in de BeNeLux en later in Duitsland. In 2016 volgde een gele...
Triumph kondigt komst echte motorcross en enduro offroadmotoren aan
Triumph kondigt komst echte motorcross en enduro offroadmotoren aan
Triumph kondigt officieel aan dat het bezig is met de ontwikkeling van een volledige reeks motorcross- en enduromotoren. Samen met het kwalitatieve...
Juni 2021 was beste maand ooit voor Ducati
Juni 2021 was beste maand ooit voor Ducati
De zeer positieve trend zet zich voort voor Ducati die, aan het einde van de eerste zes maanden van 2021, 34.485 motorfietsen heeft geleverd, een s...
Alles over de nieuwe 2021 Harley-Davidson Sportster S 1250
Alles over de nieuwe 2021 Harley-Davidson Sportster S 1250
De Harley-Davidson Sportster S is een geheel nieuwe sport custom die is ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden en een nieuw tijdperk van...
Aantal motorfietsen in Nederland blijft groeien
Aantal motorfietsen in Nederland blijft groeien
De verkoop van nieuwe motorfietsen heeft in het eerste halfjaar van 2021 met 9.383 stuks het hoogste niveau bereikt sinds 2009. Uit de cijfers van ...

Plaats Reactie


{rsform 3}