• Home
  • Motorbranche
  • Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona
Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona

Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona

Het Europees Parlement heeft deze week maatregelen aangekondigd waardoor onverkochte motorfietsen met EURO4 homologatie ook in 2021 nog verkocht mogen worden. Door de motorfabrikanten werd via brancheorganisatie ACEM eerder gemeld dat het door de COVID‑19-pandemie moeilijk zou worden om voor 1 januari 2021 alle voertuigen op kenteken geregistreerd te hebben, omdat vooral in het begin van 2020 een flinke achterstand in de nieuwverkopen is ontstaan. Hierdoor zou het onmogelijk worden de zogenaamde restantvoorraden van alle voertuigen met een EURO4 homologatie in categorie L (waaronder motorfietsen vallen) op te ruimen. Gevolg zou zijn dat de motorfabrikanten met grote aantallen onverkoopbare nieuwemotorfietsen konden blijven zitten. 

Het Europees Parlement heeft nu via een spoedprocedure een artikel 44 Bis aan de bestaande Verordening 168/2013 toegevoegd, waarin de periode van verkoop wordt verlengd. Voorbehoud is wel dat de restantvoorraden gelden niet groter zijn dan het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat in voorraad werd opgegeven op 15 maart 2020.  Hieronder de verordening met het besluit. 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Door de COVID‑19-crisis is de toeleveringsketen van kritieke voertuigdelen en onderdelen voor voertuigen van categorie L verstoord en is de vraag naar die voertuigen aanzienlijk gedaald. Dit heeft geleid tot significante vertragingen voor fabrikanten bij het verkopen van hun voorraden van Euro 4-voertuigen die, overeenkomstig bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2), moeten zijn geregistreerd vóór de toepassing van milieustap Euro 5 op 1 januari 2021. Op grond van de voorschriften inzake restantvoorraden van Verordening (EU) nr. 168/2013 mogen fabrikanten een beperkt deel van een voorraad van de voertuigen van categorie L, die niet of niet langer op de markt mogen worden aangeboden vanwege de inwerkingtreding van nieuwe technische voorschriften volgens welke die voertuigen niet zijn goedgekeurd, niet langer op de markt mogen worden aangeboden, op de markt blijven aanbieden, blijven registreren of in het verkeer blijven brengen.

Gezien de verstoring als gevolg van de COVID‑19-crisis is het duidelijk dat de voorschriften inzake restantvoorraden van voertuigen van Verordening (EU) nr. 168/2013 geen geschikt mechanisme vormen om het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat de fabrikanten nog in voorraad zullen hebben na de toepassing van de milieustap Euro 5. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID‑19-crisis en om een mogelijke verstoring van de markt te voorkomen, moet Verordening (EU) nr. 168/2013 worden gewijzigd teneinde te voorzien in specifieke maatregelen inzake voertuigen uit restantvoorraden in reactie op de COVID‑19-crisis.

Om ervoor te zorgen dat de toepassing van deze specifieke maatregelen voor restantvoorraden beperkt blijft tot voertuigen die in voorraad waren op het moment van de nationale lockdowns, mag het aantal voertuigen waarvoor deze specifieke maatregelen voor restantvoorraden gelden niet groter zijn dan het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat in voorraad was op 15 maart 2020.

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de in 2021 van toepassing zijnde voorschriften inzake restantvoorraden van Verordening nr. 168/2013 in reactie op de COVID-19-crisis te wijzigen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Gezien de urgentie die voortvloeit uit de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de COVID‑19-crisis, blijkt het nodig een uitzondering te maken op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, gehecht aan het VEU, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Verordening (EU) nr. 168/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, deze verordening moet met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

VASTGESTELDE VERORDENING

Artikel 1: Het volgende artikel wordt ingevoegd in hoofdstuk XI van Verordening (EU) nr. 168/2013: Artikel 44 bis:

Verordening (EU) nr. 168/2013, Artikel 44 bis:

Specifieke maatregelen voor voertuigen uit restantvoorraden naar aanleiding van de COVID‑19-pandemie

1. In afwijking van artikel 44, en onder voorbehoud van de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, mogen voertuigen die conform zijn met een voertuigtype waarvan de EU-typegoedkeuring ongeldig worden op 1 januari 2021 ingevolge artikel 37, lid 2, onder a), op de markt worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht als voertuigen uit restantvoorraden tot en met 31 december 2021 .

2. Het aantal voertuigen uit restantvoorraden als bedoeld in lid 1 van dit artikel mag niet groter zijn dan het aantal voertuigen met een EU-typegoedkeuring die ongeldig worden op 1 januari 2021 ingevolge artikel 37, lid 2, onder a), en dat in voorraad was op 15 maart 2020.

3. De fabrikant die wil gebruikmaken van de in lid 1 bedoelde afwijking dient een verzoek in bij de nationale instanties van elke lidstaat waarin de betrokken voertuigen op de markt zullen worden aangeboden, zullen worden geregistreerd of in het verkeer zullen worden gebracht, met vermelding van het aantal voertuigen uit restantvoorraden waarvoor om de in lid 1 bedoelde afwijking wordt verzocht.

De betrokken nationale instantie besluit binnen een maand na de ontvangst van het verzoek of en hoeveel voertuigen uit restantvoorraden op haar grondgebied mogen worden geregistreerd.

4. Op het certificaat van overeenstemming van de voertuigen die uit hoofde van lid 1 in het verkeer zijn gebracht, wordt speciaal vermeld dat deze voertuigen als “2021 - uit restantvoorraad” worden aangemerkt.

5. Uiterlijk op 1 juli 2021 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van het aantal voertuigen waarvoor uit hoofde van dit artikel de status van restantvoorraad is toegekend."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Share


Laatste Nieuws

Motornieuws

Yamaha stopt met FJR 1300 en XT1200Z Super Ténéré
Yamaha stopt met FJR 1300 en XT1200Z Super Ténéré
Vorig jaar november kondigde Yamaha de Ultimate Editions uitvoering van de FJR 1300 aan. Deze Ultimate Editions lijkt nu ook de laatste nieuwe toev...
Marechaussee, commando's en luchtmobiele brigade zoeken onopvallende motorkleding
Marechaussee, commando's en luchtmobiele brigade zoeken onopvallende motorkleding
Via een Europese aanbesteding gaat het Ministerie van Defensie op zoek naar een leverancier van onopvallende motorkleding, motorlaarzen en motorhan...
Nieuw: 2021 Ducati Supersport 950
Nieuw: 2021 Ducati Supersport 950
 De Ducati sportmotor voor op de weg verandert van naam en wordt SuperSport 950, waardoor ook de esthetiek, de elektronische apparatuur en de ...
2021 Kymco driewieler B-rijbewijs motorscooter onderweg
2021 Kymco driewieler B-rijbewijs motorscooter onderweg
In een nieuwe video toont de Taiwanese scooterfabrikant Kymco zeer duidelijk beeld van een nieuwe driewielige motorscooter, waarmee het merk de str...
2021 Kawasaki Ninja ZX-10R in beeld
2021 Kawasaki Ninja ZX-10R in beeld
Uit eerder gelekte foto's bleek al dat er een nieuwe 2021 Kawasaki Ninja ZX-10R superbike onderweg was, wat nu officieel bevestigd wordt door het K...

Motorsport

MotoGP: Oliveira wint op thuisbaan Portimao.
MotoGP: Oliveira wint op thuisbaan Portimao.
De laatste race van 2020 werd verreden op het circuit van Portimao. Op pole position stond Miguel Oliveira, hij verraste iedereen door in de kwalif...
TT-Circuit Assen: Dutch TT MotoGP 2021 gaat zeker door
TT-Circuit Assen: Dutch TT MotoGP 2021 gaat zeker door
In een interview met lokale nieuwszender RTV Drenthe verzekert Arjan Bos, bestuursvoorzitter van het TT-Circuit in Assen, dat de MotoGP-races tijde...
KTM brengt GasGas als merk naar Moto3 Grand Prix
KTM brengt GasGas als merk naar Moto3 Grand Prix
Na de overname van het Spaanse merk GasGas door KTM, herhaalt de Oostenrijkse fabrikant dezelfde werkwijze om het merk op de kaart te zetten, als z...
Ducati Club Race 2021: 28-30 mei TT Circuit Assen
Ducati Club Race 2021: 28-30 mei TT Circuit Assen
De organisatoren van de Ducati Club Race hebben zich over de teleurstelling van het niet doorgaan van de 2020-editie gezet en zijn vol enthousiasme...
FrancoSpeed 2021: nieuw evenement motoren en autosport op Spa
FrancoSpeed 2021: nieuw evenement motoren en autosport op Spa
DG Sport is sinds 15 jaar organisator van de 6 Heures Moto op het circuit van Spa-Francorchamps is al lang bezig met het organiseren van een evenem...

Motorprijzen

AJP enduro prijslijst 2021
AJP enduro prijslijst 2021
AJP is een Portugals fabrikant van enduromotoren. Sinds 1987 ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf motoren, toegespitst op de recreatieve ...
Honda motoren prijslijst 2021
Honda motoren prijslijst 2021
In de 2021 prijslijst van Honda motorfietsen zijn een aantal nieuwe modellen en vernieuwde modellen opgenomen. Nieuw zijn de Forza 125, 350 en 750 ...
Indian Motorcycle prijslijst 2020
Indian Motorcycle prijslijst 2020
 Op de 2020 prijslijst van Indian Motorcycle wordt voor elke kleurstelling een aparte prijs gerekend, zoals dat normaal is bij Amerikaanse cru...
Triumph Motorcycles prijslijst 2020
Triumph Motorcycles prijslijst 2020
Op de 2020 prijslijst van Triumph Motorcycles is de opvallendste nieuwkomer de Tiger 900, die nu vanaf € 13.600 beschikbaar is, dat is zo'n 400 eur...
Harley-Davidson prijslijst 2020
Harley-Davidson prijslijst 2020
Ook in 2020 is prijslijst van Harley-Davidson weer extreem lang, met meer dan 100 verschillende keuzes. Die diversiteit wordt maar deels door de ve...

Motorbranche

Nieuw huisstijl Motorkledingcenter en Joma Moto
Nieuw huisstijl Motorkledingcenter en Joma Moto
Sinds de verregaande samenwerking tussen Motorkledingcenter in Nederland en het Belgische motorkledingmerk Richa, kwamen de Belgische motorkledingw...
Brembo koopt remblokkenfabrikant SBS
Brembo koopt remblokkenfabrikant SBS
Brembo heeft een overeenkomst getekend voor de verwerving van een 100%-belang in SBS Friction A/S, het Deense bedrijf dat innovatieve en milieuvrie...
Motorzaken opgepast: TV aan = auteursrechten betalen. Maar aan wie?
Motorzaken opgepast: TV aan = auteursrechten betalen. Maar aan wie?
De Bovag waarschuwt auto- en motordealers dat ze auteursrechten moeten afdragen als ze in de showroom, kantine of werkplaats een televisie heb...
Verkoop 24MX en XLmoto (Pierce AB) groeit tijdens corona pandemie
Verkoop 24MX en XLmoto (Pierce AB) groeit tijdens corona pandemie
De Zweedse e-retailer Pierce, die de online winkels 24MX, XLMoto en Sledstore exploiteert, zette zijn groei voort in het derde kwartaal van 2020. D...
ACM: schade bij eigen WA-verzekering claimen mag nu ook
ACM: schade bij eigen WA-verzekering claimen mag nu ook
Verzekeraars mogen samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen. Nu moeten consumenten met een W...

Motorvacatures

MotorVacature: Harley-Davidson receptiewerkplaats medewerk(st)er
MotorVacature: Harley-Davidson receptiewerkplaats medewerk(st)er
Motor Saloon B.V. is officieel Harley-Davidson dealer en sinds 1969 gevestigd in Amersfoort, met in onze grote showroom altijd meer dan 100 nieuwe ...
MotorVacature: Marketing Coordinator Yamaha Motor Benelux
MotorVacature: Marketing Coordinator Yamaha Motor Benelux
Yamaha Motor Europe, branch Benelux (YMBNL) is responsible for the sales, marketing and distribution of the Yamaha brand in the Benelux for the pro...
MotorVacature: Sales Coordinator & Advisor Yamaha Motor Benelux
MotorVacature: Sales Coordinator & Advisor Yamaha Motor Benelux
Share your passion! Wij, bij Yamaha, streven er continu naar onze klanten ‘Kando’ te laten ervaren. Dit is Japans voor het gevoel van ‘diepe voldoe...
MotorVacature: Chef Werkplaats (Hoevelaken)
MotorVacature: Chef Werkplaats (Hoevelaken)
Het team van Doornekamp Motorsport is op zoek naar een nieuwe collega. Ben jij die nieuwe chef werkplaats? Jij houdt van alles wat met mo...
MotorVacature: Eerste Motorfietstechnicus Ducati
MotorVacature: Eerste Motorfietstechnicus Ducati
Affetto Ducati is een bedrijf ontstaan uit de passie voor het merk Ducati. Al jaren is onze naam een begrip binnen de motorwereld en vooral in het ...

Persberichten

Touratech met verkooppunt Mill terug in Nederland
Touratech met verkooppunt Mill terug in Nederland
Na enkele jaren van afwezigheid is er een nieuw Touratech verkooppunt in Nederland. Touratech in Mill opent haar deuren in het pand van JJ Suspensi...
Dossier: alles over de 2021 BMW S1000R
Dossier: alles over de 2021 BMW S1000R
Een oogstrelende roadster look gecombineerd met de rijdynamiek van een superbike – dat is waar het bij de nieuwe BMW S 1000 R om draait. Op crucial...
Alles over de 2021 BMW Motorrad G310R
Alles over de 2021 BMW Motorrad G310R
Met de BMW G 310 R bracht BMW Motorrad in 2015 een nieuwe dynamische roadster op de markt. Snel en wendbaar in de stad, zelfverzekerd en krachtig o...
Nieuw: 2021 Ducati SuperSport 950, Panigale V4 en Panigale V4 SP
Nieuw: 2021 Ducati SuperSport 950, Panigale V4 en Panigale V4 SP
Ducati blijft zijn nieuwe 2021 modellen aan de wereld onthullen tijdens de Ducati World Première webserie. Van de wereld van elektrische mountainbi...
Nieuw: 2021 MV Agusta Superveloce 75 Anniversario
Nieuw: 2021 MV Agusta Superveloce 75 Anniversario
De nieuwe 2021 MV Agusta Superveloce 75 Anniversario is zo exclusief dat de 75 exemplaren slechts 75 uur online te koop zullen zijn vanaf 15 novemb...

Plaats Reactie


{rsform 3}