• Home
  • Motorbranche
  • Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona
Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona

Europese Unie verlengt verkoop EURO4 motorfietsen wegens corona

Het Europees Parlement heeft deze week maatregelen aangekondigd waardoor onverkochte motorfietsen met EURO4 homologatie ook in 2021 nog verkocht mogen worden. Door de motorfabrikanten werd via brancheorganisatie ACEM eerder gemeld dat het door de COVID‑19-pandemie moeilijk zou worden om voor 1 januari 2021 alle voertuigen op kenteken geregistreerd te hebben, omdat vooral in het begin van 2020 een flinke achterstand in de nieuwverkopen is ontstaan. Hierdoor zou het onmogelijk worden de zogenaamde restantvoorraden van alle voertuigen met een EURO4 homologatie in categorie L (waaronder motorfietsen vallen) op te ruimen. Gevolg zou zijn dat de motorfabrikanten met grote aantallen onverkoopbare nieuwemotorfietsen konden blijven zitten. 

Het Europees Parlement heeft nu via een spoedprocedure een artikel 44 Bis aan de bestaande Verordening 168/2013 toegevoegd, waarin de periode van verkoop wordt verlengd. Voorbehoud is wel dat de restantvoorraden gelden niet groter zijn dan het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat in voorraad werd opgegeven op 15 maart 2020.  Hieronder de verordening met het besluit. 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Door de COVID‑19-crisis is de toeleveringsketen van kritieke voertuigdelen en onderdelen voor voertuigen van categorie L verstoord en is de vraag naar die voertuigen aanzienlijk gedaald. Dit heeft geleid tot significante vertragingen voor fabrikanten bij het verkopen van hun voorraden van Euro 4-voertuigen die, overeenkomstig bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2), moeten zijn geregistreerd vóór de toepassing van milieustap Euro 5 op 1 januari 2021. Op grond van de voorschriften inzake restantvoorraden van Verordening (EU) nr. 168/2013 mogen fabrikanten een beperkt deel van een voorraad van de voertuigen van categorie L, die niet of niet langer op de markt mogen worden aangeboden vanwege de inwerkingtreding van nieuwe technische voorschriften volgens welke die voertuigen niet zijn goedgekeurd, niet langer op de markt mogen worden aangeboden, op de markt blijven aanbieden, blijven registreren of in het verkeer blijven brengen.

Gezien de verstoring als gevolg van de COVID‑19-crisis is het duidelijk dat de voorschriften inzake restantvoorraden van voertuigen van Verordening (EU) nr. 168/2013 geen geschikt mechanisme vormen om het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat de fabrikanten nog in voorraad zullen hebben na de toepassing van de milieustap Euro 5. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID‑19-crisis en om een mogelijke verstoring van de markt te voorkomen, moet Verordening (EU) nr. 168/2013 worden gewijzigd teneinde te voorzien in specifieke maatregelen inzake voertuigen uit restantvoorraden in reactie op de COVID‑19-crisis.

Om ervoor te zorgen dat de toepassing van deze specifieke maatregelen voor restantvoorraden beperkt blijft tot voertuigen die in voorraad waren op het moment van de nationale lockdowns, mag het aantal voertuigen waarvoor deze specifieke maatregelen voor restantvoorraden gelden niet groter zijn dan het aantal Euro 4-voertuigen van categorie L dat in voorraad was op 15 maart 2020.

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de in 2021 van toepassing zijnde voorschriften inzake restantvoorraden van Verordening nr. 168/2013 in reactie op de COVID-19-crisis te wijzigen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Gezien de urgentie die voortvloeit uit de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de COVID‑19-crisis, blijkt het nodig een uitzondering te maken op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, gehecht aan het VEU, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Verordening (EU) nr. 168/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, deze verordening moet met spoed in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

VASTGESTELDE VERORDENING

Artikel 1: Het volgende artikel wordt ingevoegd in hoofdstuk XI van Verordening (EU) nr. 168/2013: Artikel 44 bis:

Verordening (EU) nr. 168/2013, Artikel 44 bis:

Specifieke maatregelen voor voertuigen uit restantvoorraden naar aanleiding van de COVID‑19-pandemie

1. In afwijking van artikel 44, en onder voorbehoud van de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, mogen voertuigen die conform zijn met een voertuigtype waarvan de EU-typegoedkeuring ongeldig worden op 1 januari 2021 ingevolge artikel 37, lid 2, onder a), op de markt worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht als voertuigen uit restantvoorraden tot en met 31 december 2021 .

2. Het aantal voertuigen uit restantvoorraden als bedoeld in lid 1 van dit artikel mag niet groter zijn dan het aantal voertuigen met een EU-typegoedkeuring die ongeldig worden op 1 januari 2021 ingevolge artikel 37, lid 2, onder a), en dat in voorraad was op 15 maart 2020.

3. De fabrikant die wil gebruikmaken van de in lid 1 bedoelde afwijking dient een verzoek in bij de nationale instanties van elke lidstaat waarin de betrokken voertuigen op de markt zullen worden aangeboden, zullen worden geregistreerd of in het verkeer zullen worden gebracht, met vermelding van het aantal voertuigen uit restantvoorraden waarvoor om de in lid 1 bedoelde afwijking wordt verzocht.

De betrokken nationale instantie besluit binnen een maand na de ontvangst van het verzoek of en hoeveel voertuigen uit restantvoorraden op haar grondgebied mogen worden geregistreerd.

4. Op het certificaat van overeenstemming van de voertuigen die uit hoofde van lid 1 in het verkeer zijn gebracht, wordt speciaal vermeld dat deze voertuigen als “2021 - uit restantvoorraad” worden aangemerkt.

5. Uiterlijk op 1 juli 2021 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van het aantal voertuigen waarvoor uit hoofde van dit artikel de status van restantvoorraad is toegekend."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Share


Laatste Nieuws

Motornieuws

Terugroepactie Yamaha FJR1300A
Terugroepactie Yamaha FJR1300A
Yamaha Motor Nederland B.V. meldde op 20-11-2020 de Yamaha FJR1300A aan in het terugroepregister van de RDW. De mogelijkheid bestaat dat "onde...
Minister: verruim juridische bevoegdheden voor opsporing 'straatracers'
Minister: verruim juridische bevoegdheden voor opsporing 'straatracers'
Naar aanleiding van een onboardfilmpje op social media, waarin motorfietsen met hoge snelheden over de A16 rijden, blijkt nu dat Minister Grap...
2021 Ducati Monster live presentatie vanavond: Monster 950?
2021 Ducati Monster live presentatie vanavond: Monster 950?
Ducati presenteert vanavond de nieuwe Monster voor 2021, door Ducati zelf omschreven als "compact, essentieel en licht, ontworpen met één doel voor...
Alles over de nieuwe 2021 Honda CRF300L
Alles over de nieuwe 2021 Honda CRF300L
Verhoogde cilinderinhoud voor Honda's populaire gereedschap voor dubbel gebruik, plus hertekende luchtinlaat, inlaatnokkenschakeling en uitlaatsyst...
Testmotor: eerste test + videotest 2021 Ducati Multistrada V4
Testmotor: eerste test + videotest 2021 Ducati Multistrada V4
Door de redactie van Testmotor.nl is de nieuwe Ducati Multistrada V4 adventure-motorfiets getest tijdens de offficiële presslaunch in België. Hiero...

Motorsport

FIM lanceert FIM Quality Product (FQP) licensing programma
FIM lanceert FIM Quality Product (FQP) licensing programma
De internationale motorsportbond FIM introduceert vandaag het FIM Quality Product (FQP) label. FQP is een op marketing gericht licentieprogramma da...
Eurosportplayer wordt Discovery Plus met MotoGP, WorldSBK, EWC, MXGP...
Eurosportplayer wordt Discovery Plus met MotoGP, WorldSBK, EWC, MXGP...
Eurosportplayer, de online streamingdienst van Eurosport, zal komend jaar opgaan in discovery+ van moederbedrijf Discovery Inc. Voor bestaande abon...
Motorsportbond FIM breidt uit: International Foundation for Motorcycling (IFM)
Motorsportbond FIM breidt uit: International Foundation for Motorcycling (IFM)
 De wereldwijde motorsportbond FIM (Federation Internationale de Motocyclisme) heeft onlangs de International Foundation for Motorcycling (IFM...
Dakar 2021: Nederlandse deelnemers en titelfavorieten motorrrijders
Dakar 2021: Nederlandse deelnemers en titelfavorieten motorrrijders
Afgelopen week heeft de organisatie van de Dakar de route voor 2021 bekend gemaakt. De legendarische woestijnrally bestaat in 2021 uit twaalf etapp...
2021 Isle of Man TT wegraces nu al afgelast
2021 Isle of Man TT wegraces nu al afgelast
Na één overgeslagen TT wegens COVID-19, heeft het Department for Enterprise van het Isle of Man vandaag  aangekondigd dat de legendarische TT-...

Motorprijzen

AJP enduro prijslijst 2021
AJP enduro prijslijst 2021
AJP is een Portugals fabrikant van enduromotoren. Sinds 1987 ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf motoren, toegespitst op de recreatieve ...
Honda motoren prijslijst 2021
Honda motoren prijslijst 2021
In de 2021 prijslijst van Honda motorfietsen zijn een aantal nieuwe modellen en vernieuwde modellen opgenomen. Nieuw zijn de Forza 125, 350 en 750 ...
Indian Motorcycle prijslijst 2020
Indian Motorcycle prijslijst 2020
 Op de 2020 prijslijst van Indian Motorcycle wordt voor elke kleurstelling een aparte prijs gerekend, zoals dat normaal is bij Amerikaanse cru...
Triumph Motorcycles prijslijst 2020
Triumph Motorcycles prijslijst 2020
Op de 2020 prijslijst van Triumph Motorcycles is de opvallendste nieuwkomer de Tiger 900, die nu vanaf € 13.600 beschikbaar is, dat is zo'n 400 eur...
Harley-Davidson prijslijst 2020
Harley-Davidson prijslijst 2020
Ook in 2020 is prijslijst van Harley-Davidson weer extreem lang, met meer dan 100 verschillende keuzes. Die diversiteit wordt maar deels door de ve...

Motorbranche

Markt tweedehands motorfietsen 2020 blijft pieken
Markt tweedehands motorfietsen 2020 blijft pieken
In de maand november van 2020 wisselden er 12.029 motorfietsen van eigenaar, dat is 13,9% meer dan de 10.562 occasions die in dezelfde maand van 20...
Verkoopcijfers november 2020: spannende strijd Yamaha en BMW
Verkoopcijfers november 2020: spannende strijd Yamaha en BMW
Na een maand november waarin BMW weer een forse sprint inzette, is de strijd om het marktleiderschap voor 2020 spannender dan ooit: Yamaha staat op...
Motormarkt België: 3,4% groei in november 2020
Motormarkt België: 3,4% groei in november 2020
De Belgische motormarkt weet de groei van de afgelopen paar maanden vast te houden. In november zijn 3,4% meer motorfietsen verkochten dan over dez...
MotoPlus neemt klassieker-motorblad Het Motorrijwiel over
MotoPlus neemt klassieker-motorblad Het Motorrijwiel over
Vanaf 1 januari 2021 komt Het MotorRijwiel in andere handen: het team dat ook verantwoordelijk is voor de uitgave van MotoPlus, MotoPlus XL en Nopp...
Powersports Distribution Group (Hoco Parts UK) neemt Neo Distribution over
Powersports Distribution Group (Hoco Parts UK) neemt Neo Distribution over
Powersports Distribution Group (PDG) meldt dat het de aankoop van het volledige aandelenpakket van Neo Distribution in het Verenigd Koninkrijk heef...

Motorvacatures

MotorVacature: Commercieel binnendienst medewerker
MotorVacature: Commercieel binnendienst medewerker
Hoco Parts is gespecialiseerd in het importeren en distribueren van hoogwaardige producten voor de motorfiets after-market in Europa. Wij zijn een ...
MotorVacature: Eerste Motorfietstechnicus
MotorVacature: Eerste Motorfietstechnicus
Bleeker Motoren is al 35 jaar de grootste aanbieder in Bovag occasions in Noord-Holland. Wij verkopen voornamelijk zeer recente motoren van BMW, Tr...
MotorVacature: Motorverkoper MotoPort Veldhoven
MotorVacature: Motorverkoper MotoPort Veldhoven
MotoPort Veldhoven is een grote Yamaha exclusief dealer in het zuiden van het land en verkoopt naast de nieuwe Yamaha’s ook gebruikte motoren van a...
MotorVacature: Verzekeringsadviseur Combi Motors Verzekeringen
MotorVacature: Verzekeringsadviseur Combi Motors Verzekeringen
Honderdduizend! Zoveel vragen komen er ieder jaar bij de afdeling Beheer van Combi Motors Verzekeringen BV via telefoon, e-mail en post binnen. De ...
MotorVacature: Harley-Davidson receptiewerkplaats medewerk(st)er
MotorVacature: Harley-Davidson receptiewerkplaats medewerk(st)er
Motor Saloon B.V. is officieel Harley-Davidson dealer en sinds 1969 gevestigd in Amersfoort, met in onze grote showroom altijd meer dan 100 nieuwe ...

Persberichten

Nieuw: Husqvarna 2021 FC 450 Rockstar Edition
Nieuw: Husqvarna 2021 FC 450 Rockstar Edition
Met een opvallende, gloednieuwe look en toonaangevende prestaties, is Husqvarna Motorcycles verheugd om de 2021 FC 450 Rockstar Edition te onthulle...
TLM Nijmegen nieuwe Triumph dealer
TLM Nijmegen nieuwe Triumph dealer
Triumph Benelux is verheugd om aan te kondigen dat per 1 januari 2021 een nieuwe Triumph dealer in Nijmegen zal starten. Na enkele maanden van voor...
KNMV lanceert plan voor behoud motocrosscircuits
KNMV lanceert plan voor behoud motocrosscircuits
De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) introduceert een masterplan om de toekomt van motocrossaccommodaties in Nederland veilig ...
Dossier: Alles over de 2021 Ducati Monster
Dossier: Alles over de 2021 Ducati Monster
Alle essentie van Ducati in een moderne motorfiets. Hier is de nieuwe Monster in de meest compacte, essentiële en lichtst mogelijke vorm. Een proje...
Nieuw: 2021 KTM 450 SX-F Factory Edition
Nieuw: 2021 KTM 450 SX-F Factory Edition
De nieuwe KTM 450 SX-F Factory Edition is ontwikkeld op basis van feedback die rechtstreeks afkomstig is van de topracers van Red Bull KTM Factory ...

Plaats Reactie


{rsform 3}