Jaarmonitor CBS: motorbezit, maar ook vergrijzing neemt toe

Jaarmonitor CBS: motorbezit, maar ook vergrijzing neemt toe

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de jaarmonitor wegvoertuigenpark over 2020 gepubliceerd. Hierin worden de nieuwste cijfers van en rondom het totale (huidige) Nederlandse wegvoertuigenpark gepresenteerd waaronder die van personenauto’s, gemotoriseerde tweewielers en bedrijfsmotorvoertuigen.

Gemiddelde leeftijd motoren
De gemiddelde leeftijd van alle voertuigsoorten ligt begin 2020 hoger dan 10 jaar geleden. Van alle voertuigen die in Nederland geregistreerd staan hebben motorfietsen met 22 jaar de hoogste gemiddelde leeftijd. Dat is tweemaal zo oud als de gemiddelde leeftijd van de personenauto’s. Zo steeg de gemiddelde leeftijd van motoren in 10 jaar tijd van 17 jaar in 2010 naar gemiddeld 22 jaar in begin 2020. Die van personenauto’s steeg in dezelfde periode van 9 naar 11 jaar.

Aantal motoren en vergrijzing motorbezitters neemt toe
Begin 2020 zijn er bijna 680 duizend geregistreerde motorfietsen in Nederland, bijna 14 duizend (2,1 procent) meer dan in januari 2019 en dat is weer ruim 6 procent meer dan in 2018. In de jaren 2010 tot 2013 nam het aantal verkochte nieuwe motorfietsen elk jaar af, van ruim 12 duizend in 2010 tot iets meer dan 9 duizend in 2013, maar vanaf 2014 is de nieuwverkoop van motorfietsen weer jaarlijks gestegen.
Naast een toename van het aantal motoren is echter ook de gemiddelde leeftijd van de motorbezitter gegroeid. Begin 2010 stond 36 procent van de motoren op naam van een 50-plusser, begin 2020 is dat toegenomen tot 55 procent. In dezelfde periode nam het aandeel 30- tot 50-jarigen met een motorfiets af van 54 naar 35 procent en is op 1 januari 2020 slechts 1 op de 10 motoreigenaren jonger dan 30 jaar.

Snor- en bromfietsen
Van de categorie gemotoriseerde tweewielers is het aantal snorfietsen in tien jaar met 76 procent gestegen. Begin 2020 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent meer dan in 2019. Er zijn 765 duizend snorfietsen en 461 duizend bromfietsen geregistreerd. Vergeleken met 2010 is het aantal snorfietsen met 75 procent toegenomen, het aantal bromfietsen is 7 procent lager.
Minder gunstig voor de toekomst van de motorbranche is dat het bromfietsbezit onder jongeren in tien jaar tijd meer dan gehalveerd is. 50- tot 60-jarigen bezitten de meeste brom- en snorfietsen heden ten dage: 115 stuks per duizend inwoners. Dit terwijl onder jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 20 jaar het bezit van brom- en snorfietsen het laagst is met slechts 56 eenheden per duizend inwoners. Tien jaar geleden had juist deze voor de motorbranche zo belangrijke leeftijdscategorie (in verband met potentieel nieuwe aanwas aan motorrijders) het hoogste aantal brom- en snorfietsen in bezit met 129 per duizend inwoners.

 


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Please enable the javascript to submit this form